Sét Lụa ngọc trai sét rời váy dầm 2024 thiết kế #vip18 _ Thời Trang Hoa Nấm

450.000 

𝐺𝑎𝑚 𝑚𝑎̀𝑢 xám 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑎̂𝑚 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑒̉ đ𝑒̣𝑝 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜. 𝐿𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑢̛̀ #hoanam sét váy lụa cao cấp vip 18 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑄𝑢𝑦́ 𝑐𝑜̂ 𝑡𝑜̉𝑎 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐.
𝑆𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̉𝑖 lụa tơ tằm 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 xoắn eo đ𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̀ 𝑘ℎ𝑒́𝑜 𝑙𝑒́𝑜 𝑡𝑜̂ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑒̣𝑝 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̃ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑖𝑛ℎ, 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 “𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜” 𝑣𝑒̂̀ 𝑜𝑢𝑡𝑓𝑖𝑡 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑒́
———————————————————
𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 Hoa Nấm
#Hoanamfashion
#Thời_trang_thiết_kế_độc_quyền
#Xu_hướng

Đặt hàng nhanh Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi